Vi har en långs historia med vårt södra grannland, som egentligen är vårt västra grannland. Skagen ligger på nivå med Göteborg. Danmarks södra gräns, Lolland, ligger inte längre söderut än om Skåne varit dubbelt så långt. Största delen av Danmark ligger väster om oss. En stor del av Norge ligger i sin tur norr om både Sverige och Finland. Det är lite kul att titta på kartan och se hur det egentligen förhåller sig med våra gränser.

Vi gillar Danmark här i Sverige, Det känns lite friare där. Man kan slappna av när man ser Dannebrogen vaja, och behöver inte hela tiden tänka på hur man framstår. Det är dock en punkt där vi inte helt hänger med. Det danska språket. Det kan ha sina sidor att hänga med här. Skåningarna sägs förstå Köpenhamnskan relativt bra. Men om man tar båten från Göteborg och hamnar i norra Jylland? Vi påstår att vi är brödrafolk, men nog känns det som om vi alla skulle behöva en språkkurs.

En översättningsbyrå kan vara lösningen

Kanske inte för ett oformellt helgbesök på andra sidan sundet, men ska du göra affärer på tvärs av Kattegat, behöver du korrekt dansk översättning. Det är lika bra att erkänna detta först som sist. Att inte hemsidan är på danska har de överseende med. De översätter inte heller deras hemsida till svenska. Men affärspapper av olika slag kan ni lika gärna översätta. Det finns ingen anledning att riskera ett bra samarbete, bara för att man tror att man förstår varandra.

Kulturskillnaden kan man klara av, men språkliga missförstånd kan förstöra affärerna. Få en korrekt dansk översättning, så vet ni att det ni vill kommunicera kommer fram korrekt. Använder ni er sedan av samma byrå, för att översätta de danska papper ni får, så är mycket vunnet. Och ni kan njuta av Dannebrogen i lugn och ro.